Kimliklik

%100 hakiki dana derisinden üretilmiş kimliklik ve kartlık…